Consilier superior (2 posturi) – Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeConsilier superior (2 posturi)

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

8 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Asigurări Sociale, Serviciul Metodologie – 2 posturi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice/economice;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 07 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 12 aprilie 2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul ministerului şi pe site-ul vvww.mmjs.gov.ro – secţiunea carieră. Relaţii suplimentare la telefon 021.315.72.97 sau 021.313.00.73.

Apply for this Job