Consilier superior (2 posturi) – Consiliul Județean ClujConsilier superior (2 posturi)

Consiliul Județean Cluj

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, la la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Operațional;
 2. consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Urmărire și Decontare Lucrări.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Operațional:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: Știinţe inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Urmărire și Decontare Lucrări:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul de licență Inginerie civilă, specializările:
   • Căi ferate, drumuri și poduri
   • Inginerie urbană și dezvoltare regională
   • Infrastructura transporturilor metropolitane
   • Construcții civile, industriale și agricole
   • Inginerie civilă
   • Amenajări și construcții hidrotehnice
   • Construcții miniere
  • autorizație diriginte de șantier – Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu de interes județean;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Cluj din Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, camera 305, Județul Cluj, telefon 0372/640.024; 0372.640.025.

descarca: 5-Anunt-site-concurs-26.11.2018.doc 453KB DOC

Apply for this Job