Consilier superior (2 posturi) – Instituţia Prefectului - Judeţul PrahovaConsilier superior (2 posturi)

Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului dc control al prefectului;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului controlul legalității actelor, contencios administrativ și relații publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru funcția dc consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999. republicată, privind Statutul funcționarilor publici, Cu modificările și completările ulterioare;
  • studii universitare dc licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.
 • pentru funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului controlul legalității actelor, contencios administrativ și relații publice:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr, 188/1999. republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova, Palatul Administrativ Ploieşti, intrarea „B”, camera 63 – Registratură, Municipiul Ploieşti, Rd. Republicii nr. 2-4. judeţul Prahova, telefon 0244.519.520, e-mail infopublic@prefecturaprahova.ro.

Apply for this Job