Consilier superior (2 posturi) – Consiliul Judeţean IaşiConsilier superior (2 posturi)

Consiliul Judeţean Iaşi

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Iaşi, organizează concurs pentru funcţiile publice de consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 (două) posturi la Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabila.

Compartimentul din care face parte funcţia publică:

  • postul I – consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Proiecte şi Parteneriate;
  • postul 2 – consilier, clasa I, grad profesional superior-Compartimentul UIP-Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Studii:

  • postul I – studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în dmeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe sociale, ramura de Ştiinţă ştiinţe economice, domeniul de licenţă contabilitate.
  • postul 2 – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare matematică şi ştiinţe ale naturii, ramura de ştiinţă ştiinţele pământului şi atmosferei, domeniul de licenţă geografie.
  • vechime (ambele posturi): minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 14 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare sediul Consiliului judeţean Iaşi din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, telefon 0232.235.100, interior 216.

Apply for this Job