Consilier superior – Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor ArgeşConsilier superior

Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, nivelul studiilor S, grad profesional superior, la Compartimentul Informatic și Arhivă – Serviciul Juridic, Resurse Umane și Relații Publice, din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș -1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, m domeniul informatică, electronică și telecomunicații, cibernetică, automatică;
  • cunoștințe operare PC, nivel avansat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 ianuarie 2019, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 11 februarie 2019, ora 09:00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC;
  • 11 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, din Piteşti, Bd. Republicii nr. 60, bl. E3C, telefon 0248/210.359, e-mail secretariat@evidentapopulatiei.cjarges.ro.

Apply for this Job