Consilier superior – Primăria Municipiului Salonta, judeţul BihorConsilier superior

Primăria Municipiului Salonta, judeţul Bihor

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Salonta, judeţul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier I, grad profesional Superior la Serviciul Economic – Compartiment Achiziţii publice ID (226374).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii superioare universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe sociale într-una din următoarele ramuri: ştiinţe juridice, administrative, economice sau studii superioare dc lungă durată eu examen de licenţă, domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti ramura inginerie civilă, specializarea inginerie civilă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitări funcţiei publice: minimum 7 ani.
  • Condiţii suplimentare:
  • cunoştinţe de operare PC – nivel baza – dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
  • specializare în achiziţii publice dovedite pc baza unor documente care să ateste deţinerea specializării, emise în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 05 decembrie 2018, ora 12:30: proba scrisă;
  • 07 decembrie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Salonta, Str.Republicii nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0259/373.243.

Apply for this Job