Consilier superior – Primăria Municipiului Câmpina, judeţul PrahovaConsilier superior

Primăria Municipiului Câmpina, judeţul Prahova

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Câmpina, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier clasa  I gradul superior la Compartimentul Buget Finanţe Contabilitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în ramura dc ştiinţă – ştiinţe economice: vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor, restul condiţiilor sunt cele conform ari,54 din Legea nr 188/1999.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, cu sediul în Bulevardul Culturii nr. 18, județul Prahova, telefon 0244/336.134, interior 155, e-mail resurseumane.pmc@primariacampina.ro.

Apply for this Job