Consilier superior – Primăria Municipiului BotoşaniConsilier superior

Primăria Municipiului Botoşani

16 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Botoşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Urbanism şi Autorizări în Construcţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii de licenţă:
    • domeniul ştiinţelor inginereşti (inginerie civilă – specializarea construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri şi poduri; ingineria instalaţiilor – specializarea instalaţii pentru construcţii;
    • domeniul arhitectură – specializarea arhitectură;
  • vechime în muncă în specialitatea studiilor absolvite cu diplomă de licenţă de minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 aprilie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 16 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Botoșani, din Piața Revoluției, nr. 1, Județul Botoșani, telefon: 0231/502.200, interior 109.

Apply for this Job