Consilier și șef serviciu (6 posturi) – Primăria Municipiului VasluiConsilier și șef serviciu (6 posturi)

Primăria Municipiului Vaslui

18 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție/conducere, vacante, astfel:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Birou Achiziţii Publice;
 2. consilier, clasa I. grad profesional asistent – Direcţia Economică – Birou Constatare şi Impunere Persoane Fizice şi Juridice;
 3. șef birou – Direcţia Economică – Birou Constatare şi Impunere Persoane Fizice şi Juridice;
 4. consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcția Economică – Biroul Contabilitate;
 5. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Administraţie Publică Locală – Compartiment Juridic;
 6. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Administraţie Publica Locală – Compartiment Juridic.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Birou Achiziţii Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: economie, finanţe, contabilitate; specializările: economie generală, economie generală şi comunicare economică, economie şi finanţe, finanţe bănci, economie agroalimentară şi a mediului, economie şi comunicare economică în afaceri, economia mediului, contabilitate şi informatică de gestiune;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I. grad profesional asistent – Direcţia Economică – Birou Constatare şi Impunere Persoane Fizice şi Juridice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: economic, finanţe, contabilitate; specializările: economie generală, economie generală şi comunicare economică, economie şi finanţe, economie agroalimentară şi a mediului, economie şi comunicare economică în afaceri, economia mediului, finanţe bănci, contabilitate şi informatică de gestiune;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.
 • șef birou – Direcţia Economică – Birou Constatare şi Impunere Persoane Fizice şi Juridice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: economie, finanţe, contabilitate; specializările: economie generală, economie generală şi comunicare economică, economie şi finanţe, economie agroalimentară şi a mediului, economie şi comunicare economică în afaceri, economia mediului, finanţe bănci, contabilitate şi informatică de gestiune;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcția Economică – Biroul Contabilitate:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: economic, finanţe, contabilitate; specializările: economie generală, economie generală şi comunicare economică, economie şi finanţe, economie agroalimentară şi a mediului, economie şi comunicare economică în afaceri, economia mediului, finanţe bănci, contabilitate şi informatică de gestiune;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Administraţie Publică Locală – Compartiment Juridic:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, specializarea drept;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Administraţie Publica Locală – Compartiment Juridic:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, specializarea drept;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 noiembrie 2018, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 19 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Spiru Haretnr. 2, telefon 0235/310.999, interior 161.

Apply for this Job