Consilier și șef serviciu (4 posturi) – Primăria Municipiului AradConsilier și șef serviciu (4 posturi)

Primăria Municipiului Arad

25 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere/execuție, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul de Evidenţă a Persoanei:
  • consilier, clasa I, gradul profesional asistent (2 posturi);
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior.
 • Serviciul întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre:
  • şef serviciu, clasa I.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent (2 posturi):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • şef serviciu, clasa I:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domeniul fundamental de ierarhizare – ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă: inginerie civilă, domeniul de licenţă: inginerie civilă, specializarea – căi ferate, drumuri şi poduri, conform H.G. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018, cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani;
  • cunoştinţe operare calculator – nivel mediu, dovedite prin deţinerea unei diplome sau a unui certificat/atestat sau echivalent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Arad, Județul Arad, din b-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 8, telefon 0257/281.850, interior 162; e-mail pma@primariaarad.ro.

Apply for this Job