Consilier şi referent (6 posturi) – Primăria Municipiului HuşiConsilier şi referent (6 posturi)

Primăria Municipiului Huşi

21 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Huşi, judeţul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban;
 2. consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
 3. consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
 4. consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Disciplină în Construcţii;
 5. consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Disciplină în Construcţii;
 6. referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul Investiţii – Biroul Tehnic.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior:
  • absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism, inginerie civilă, sau în specializarea cadastru;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 9 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent:
  • absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant:
  • absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe inginereşti.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal:
  • absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul urbanism, inginerie civilă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 5 ani.
 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior:
  • absolvent studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în domeniul inginerie civilă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 aprilie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 aprilie 2017, ora 09:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Huşi, Judetul Vaslui, Str. 1 Decembrie, nr.9, camera 26, telefon 0235/480.205, interior 107 sau la Compartimentul Relaţii cu Publicul, telefon 0235/480.205, interior 118.

Apply for this Job