Consilier şi referent (2 posturi) – Primăria Comunei Gura Şuţii


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier şi referent (2 posturi)

Primăria Comunei Gura Şuţii

18 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Gura Şuţii, Judeţul Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal,
 2. referent, clasa III, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal:
  • studii superioare economice, juridice sau administrative de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime – minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • referent, clasa III, grad profesional superior:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 mai 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 mai 2017, ora 10/12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Gura Şuţii, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245682259, fax 0245682259, e-mail: primariagurasutii@yahoo.com.

Apply for this Job