Consilier și referent de specialitate (3 posturi) – Primăria Municipiului Ploieşti, Judeţul PrahovaConsilier și referent de specialitate (3 posturi)

Primăria Municipiului Ploieşti, Judeţul Prahova

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Ploieşti, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Intabulări Bunuri;
 2. consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Publicitate, Valorificare Patrimoniu;
 3. referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Serviciul Reparații și Investiții Drumuri.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Intabulări Bunuri:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Publicitate, Valorificare Patrimoniu:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Serviciul Reparații și Investiții Drumuri:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de subinginer – Căi Ferate Drumuri şi Poduri sau Construcţii Civile;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 07 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Bulevardul Republicii nr. 2, etaj 3, camera 309, Judeţul Prahova, telefon 0244/516.699, interior 406,e-mail resurseumane@ploiesti.ro.

Apply for this Job