Consilier și referent de specialitate (2 posturi) – Consiliul Judeţean IalomiţaConsilier și referent de specialitate (2 posturi)

Consiliul Judeţean Ialomiţa

30 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Ialomiţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție vacante,  la Direcţia Amenajarea Teritoriului și Urbanism,  după cum urmează:

 1. consilier, clasa I grad profesional asistent – Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
 2. referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartiment Monitorizare și Control.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I grad profesional asistent:
  • studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în următoarele domenii: arhitectură, urbanism, științe inginerești – inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie geodezică;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.
 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior:
  • studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în următoarele domenii: arhitectură, urbanism,geodezie, construcții, instalații;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 februarie 2018, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 martie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Consiliul judeţean Ialomiţa, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, telefon: 0243.230.200, interior 234.

Apply for this Job