Consilier și referent (9 posturi) – Primăria Municipiului Bucureşti



Consilier și referent (9 posturi)

Primăria Municipiului Bucureşti

1 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante din cadrul Direcţiei Juridic:

 • consilier juridic, grad profesional asistent – 3 posturi;
 • consilier juridic, grad profesional debutant – 4 posturi;
 • referent, grad profesional principal – 1 post;
 • referent, grad profesional asistent – 1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Condiţii specifice privind ocuparea postului de consilier juridic, grad profesional asistent:
  • pregătirea dc specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe juridice;
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei -1 an.
 • Condiţii specifice privind ocuparea posturilor de consilier juridic, grad profesional debutant;
  • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor.
 • Condiţii specifice privind ocuparea postului de referent, grad profesional principal:
 • pregătirea de specialitate: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.
 • Biroul Analizaşi Soluţionare Petiţii Legile Proprietăţii:
  • referent, grad profesional asistent – 1 post.
 • Condiţii specifice privind ocuparea postului de referent, grad profesional asistent:
  • pregătirea de specialitate: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimeaminimă în specialitatea studiilor – 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor anunța ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, etajul 2, camera 246 C, telefon 021/305.55.00, interior 2071.

Apply for this Job