Consilier și referent (4 posturi) – Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul CovasnaConsilier și referent (4 posturi)

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

18 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Direcţiei de Urbanism, după cum urmează:

 • Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior;
  • consilier, clasa I, gradul profesional asistent;
  • consilier, clasa I, gradul profesional debutant;
 • Compartimentul de Informare şi Consultare urbanistică a publicului
  • referent de specialitate, clasa II, gradul profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, sau ingineriei civile;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
   • minimum 7 ani pentru consilier, grad profesional superior
   • minimum 1 an pentru consilier, grad profesional asistent
  • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
 • referent de specialitate, clasa II:
  • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 8 luni;
  • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 noiembrie 2018: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, telefon: 0267.316.957/126; e-mail monika.mihaly@sepsi.ro.

Apply for this Job