Consilier și referent (4 posturi) – Primăria Municipiului AradConsilier și referent (4 posturi)

Primăria Municipiului Arad

18 aprilie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, la Biroul Relații Mass – Media, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, gradul profesional superior;
 2. consilier, clasa I, gradul profesional principal;
 3. consilier, clasa I, gradul profesional debutant;
 4. referent, clasa III, gradul profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior/principal/debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental de ierarhizare: științe sociale, domeniul de licență: științe ale comunicării sau domeniul fundamental de ierarhizare: științe umaniste și arte, reamura de știință: filologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani – consilier, clasa I, gradul profesional superior;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani – consilier, clasa I, gradul profesional principal.
 • referent, clasa III, gradul profesional superior – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 mai 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Arad, Județul Arad, din b-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 8, telefon 0257/281.850, interior 162, e-mail pma@primariaarad.ro.

Apply for this Job