Consilier și referent (4 posturi) – Primăria Comunei Afumaţi


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier și referent (4 posturi)

Primăria Comunei Afumaţi

6 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Afumaţi, Judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului juridic si contencios;
 2. Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului impozite si taxe;
 3. Referent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului urbanism;
 4. Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare, absolvite cu diploma de licența sau echivalentă în științe juridice;
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- 1 an;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională: nivel mediu;
  • cunoștințe operare calculator – nivel mediu;
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalentă;
  • vechimea minima în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – 5 ani;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională: nivel mediu;
  • cunoștințe operare calculator –  nivel mediu.
 • Referent, clasa III, grad profesional asistent:
  • studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
  • vechimea minima în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – 6 luni;
  • cunoștințe operare calculator: nivel mediu;
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalentă;
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice -1 an;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională: nivel mediu;
  • cunoştinţe operare calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 mai 2017: proba scrisă;
 • 12 mai 2017: proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Afumați din Afumați, șos. București-Urziceni nr. 151, Județul Ilfov, telefon 021/352.94.24, 021/350.12.87; 021/350.12.88. Fax: 021/350.12.87.

Apply for this Job