Consilier și referent (3 posturi) – Primăria Municipiului AradConsilier și referent (3 posturi)

Primăria Municipiului Arad

22 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Tehnic – Informatic – Direcția Generală Poliția Locală;
 2. consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar;
 3. referent, clasa III, gradul profesional superior – Serviciul Trezorerie.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Tehnic – Informatic – Direcția Generală Poliția Locală:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental de ierarhizare: matematică și științe ale naturii – ramura de știință: informatică, domeniul de licență: informatică, specializarea: informatică.
 • consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental de ierarhizare: științe sociale – ramura de știință: științe juridice, domeniul de licență: drept.
 • referent, clasa III, gradul profesional superior – Serviciul Trezorerie:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 iunie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Arad, Județul Arad, din b-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 8, telefon 0257/281.850, interior 162, e-mail pma@primariaarad.ro.

Apply for this Job