Consilier și referent (2 posturi) – Primăria Municipiului PiteştiConsilier și referent (2 posturi)

Primăria Municipiului Piteşti

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Piteşti, județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului contabilitate;
 2. referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului contabilitate:
  • studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă în ramura ştiinţelor economice;
  • cunoştinţe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator;
  • vechime de minimum 5 aui în specialitatea studiilor;
  • condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicară, cu modificările şi completările ulterioare.
 • referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime de minimum 9 ani în specialitatea studiilor;
  • condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicară, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 august 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Piteşti, Str. Victoriei nr. 24, intrarea D, Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12, telefon 0372/481.819.

Apply for this Job