Consilier și referent (11 posturi) – Primăria Municipiului Timișoara, județul TimișConsilier și referent (11 posturi)

Primăria Municipiului Timișoara, județul Timiș

23 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Timișoara, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, gradul superior la Compartimentul înregistrări Acte de Stare Civilă;
 2. consilier, clasa I, gradul superior la Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca și Capitală Europeană a Culturii;
 3. consilier, clasa I, gradul debutant la Compartimentul Servicii Informatice;
 4. consilier, clasa I, gradul principal la Compartimentul Relații Locale, Regionale și Naționale;
 5. consilier juridic, clasa I, gradul superior la Biroul Contencios;
 6. consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă;
 7. consilier, clasa I, gradul debutant la Compartimentul Proiecte Diverse;
 8. consilier, clasa I, gradul superior la Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale și Relaționale cu Mediul Economic;
 9. referent, clasa III, gradul superior la Biroul Clădiri Terenuri I Est;
 10. consilier, clasa I, gradul asistent la Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale și Relaționale cu Mediul Economic;
 11. consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Generare și Management Proiecte Edilitare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 1. consilier, clasa I, gradul superior la Compartimentul înregistrări Acte de Stare Civilă:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă – drept;
  • minimum 7 ani vechime.
 2. consilier, clasa I, gradul superior la Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca și Capitală Europeană a Culturii:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă specializarea științe inginerești – domeniul construcții;
  • minimum 7 ani vechime.
 3. consilier, clasa I, gradul debutant la Compartimentul Servicii Informatice:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă inginer calculatoare și tehnologia informației, electronică, telecomunicații;
  • fără vechime.
 4. consilier, clasa I, gradul principal la Compartimentul Relații Locale, Regionale și Naționale:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă;
  • cunoștințe Microsoft Office – nivel mediu;
  • minimum 5 ani vechime.
 5. consilier juridic, clasa I, gradul superior la Biroul Contencios:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă drept;
  • minimum 7 ani vechime.
 6. consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie civilă și instalații, specializare amenajări și construcții hidrotehnice;
  • minimum 1 an vechime.
 7. consilier, clasa I, gradul debutant la Compartimentul Proiecte Diverse:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă științe inginerești – domeniul de licență inginerie civilă/mecanic/ electrotehnic/ energetic/transport;
  • fără vechime.
 8. consilier, clasa I, gradul superior la Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale și Relaționale cu Mediul Economic:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă; studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă drept;
  • minimum 7 ani vechime.
 9. referent, clasa III, gradul superior la Biroul Clădiri Terenuri I Est:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • cunoștințe Microsoft Office – nivel mediu;
  • minimum 7 ani vechime.
 10. consilier, clasa I, gradul asistent la Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale și Relaționale cu Mediul Economic:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă științe inginerești – domeniul de licență inginerie civilă/mecanic/ electrotehnic/energetic/transport;
  • minimum 1 an vechime.
 11. consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Generare și Management Proiecte Edilitare:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă drept;
  • minimum 1 an vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, din Timişoara, bv. C.D. Loga nr. 1, telefon 0256/408.352 sau 0256.408.382, e-mail daniela.adam@primariatm.ro, aghata.jivkov@primariatm.ro.

Apply for this Job