Consilier și referent (11 posturi) – Primăria Municipiului TimișoaraConsilier și referent (11 posturi)

Primăria Municipiului Timișoara

6 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Timișoara, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Generare şi Management Proiecte Edilitare;
 2. consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Generare și Management Proiecte Edilitare;
 3. consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Generare şi Management Proiecte Edilitare;
 4. consilier, clasa I, gradul superior, la Biroul Monitorizare şi Implementare Proiecte Edilitare;
 5. consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Monitorizare şi Implementare Proiecte Edilitare;
 6. consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Drumuri şi Poduri;
 7. consilier, clasa I, gradul principal la Biroul Drumuri şi Poduri;
 8. consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă;
 9. consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei;
 10. referent, clasa III, gradul superior la Biroul Contencios;
 11. consilier, clasa I, gradul superior la Compartimentul Spații cu Altă Destinaţie.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Generare şi Management Proiecte Edilitare:
  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul inginerie electrică, specializarea electrotehnică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Generare și Management Proiecte Edilitare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durară absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul inginerie electrică, specializare informatică aplicată;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Generare şi Management Proiecte Edilitare:
  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul inginerie şi management;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, gradul superior, la Biroul Monitorizare şi Implementare Proiecte Edilitare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul inginerie sau ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Monitorizare şi Implementare Proiecte Edilitare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul inginerie şi management specializarea inginerie economică industrială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Drumuri şi Poduri:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, gradul principal la Biroul Drumuri şi Poduri:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă şi instalaţii specializarea Amenajări şi construcţii hidrotehnice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • referent, clasa III, gradul superior la Biroul Contencios:
  • studii liceale, respective studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, gradul superior la Compartimentul Spații cu Altă Destinaţie:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, din Timişoara, str. Miron Costin nr. 2, telefon 0256/408.352 sau 0256.408.352, e-mail daniela.adam@primariatm.ro, aghata.jivkov@primariatm.ro.

Apply for this Job