Consilier și inspector vamal (5 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice CraiovaConsilier și inspector vamal (5 posturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul supraveghere şi control vamal nefiscal – Serviciul Supraveghere şi Control Vamal – Direcţia Regională Vamală Craiova – aparat propriu;
 • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul supraveghere şi control vamal – Biroul Vamal de Interior gradul II, Corabia – Direcţia Regională Vamală Craiova;
 • inspector vamal clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul supraveghere şi control vamal – Biroul Vamal de Frontieră gradul II, Porţile de Fier II – Direcţia Regională Vamală Craiova;
 • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul autorizări, supraveghere şi control al mişcării produselor accizabile – Biroul Vamal de Frontieră gradul 11. Mehedinţi – Direcţia Regională Vamală Craiova;
 • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant, la Biroul supraveghere şi control vamal – Biroul Vamal de Frontieră gradul I, Porţile de Fier I – Direcţia Regională Vamală Craiova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • obligatoriu, aviz testare psihologică potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cunoştinţe de operare calculator/ de programare calculator: pachet Office nivel bază, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări etc.) care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
 • nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2, judeţul Dolj. Dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei Regionale Vamale Craiova – Serviciul Resurse Umane, din Craiova, str. Henry Ford nr.16, telefon 0251 437 070, interior 150 sau 153 persoane de contact: Greşiţă Ion Cătălin, inspector superior şi Zora Bogdan, inspector superior, e-mail Date.Craiova.DJ@anaf.ro.

Apply for this Job