Consilier şi inspector (3 posturi) – Primăria Comunei ŢigănaşiConsilier şi inspector (3 posturi)

Primăria Comunei Ţigănaşi

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Ţigănaşi, Județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier juridic, grad profesional superior – Compartimentul Juridic, Resurse umane, Stare civilă, Registrul electoral;
 2. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Registrul agricol, Fond funciar, Urbanism şi disciplina în construcţii, cadastru;
 3. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul financiar – contabil, Impozite şi taxe locale, Gestionare patrimoniu, Achiziţii publice, Gestionare fonduri europene.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, arad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, specializarea ştiinţe juridice, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • inspector, clasa I, debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 26 aprilie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei din localitatea Ţigânaşi, Strada Principală nr. 1, județul Iași, telefon 0232/299072.

Apply for this Job