Consilier şi inspector (3 posturi) – Primăria Comunei DoljeştiConsilier şi inspector (3 posturi)

Primăria Comunei Doljeşti

23 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria  Comunei  Doljeşti,  Judeţul  Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic;
 2. inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului;
 3. inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului resurse umane.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, grad professional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • inspector, clasa I, gradul profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, specializarea management, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, relaţii şi comunicare;
  • cursuri de specialitate în resurse umane.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 26 iulie 2017, ora 14:00: probă interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se  pot  obţine  la  sediul Primăriei  comunei  Doljeşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfanţ nr. 44, județul Neamț  şi  la  nr.de  tel.0233/780.757.

Apply for this Job