Consilier şi inspector (3 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului NeamțConsilier şi inspector (3 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

11 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Birou Juridic-contencios şi Relaţii Publice: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;
 2. Serviciul de Management de Caz pentru copilul la asistent maternal profesionist: inspector, clasa I, grad profesional debutant;
 3. Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului: inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul juridice, specializarea drept;
  • vechimea în funcţia de consilier juridic de minimum 9 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul ştiinţelor sociale, specializarea sociologie/asistenţă socială.
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul ştiinţelor sociale, specializarea asistenţă socială;
  • vechime în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare de minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iunie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 iunie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Dosarele se vor depune la sediul din Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun nr. 11, telefon 0233/220.217, interior 124.

Apply for this Job