Consilier și inspector (8 posturi) – Primăria Municipiului HunedoaraConsilier și inspector (8 posturi)

Primăria Municipiului Hunedoara

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Achiziții Publice – 3 posturi;
 2. inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Fond Locativ și Relația cu Asociațiile de Proprietari, Legalitate și Acțiuni în Instanță din Direcția Amenajare Teritoriu, Patrimoniu și Urbanism;
 3. inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Comunicare, Promovare Imagine;
 4. inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului încasări din Biroul încasări și Inventar din Direcția Economică;
 5. inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Registru Agricol, Cadastru, Aplicarea Legilor Fondului Funciar;
 6. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Juridic.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa L grad profesional superior în cadrul Serviciului Achiziții Publice:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii Superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în: științe economice, juridice sau inginerești – domeniul de licență inginerie civilă, inginerie mecanică sau inginerie și management;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Fond Locativ și Relația cu Asociațiile de Proprietari, Legalitate și Acțiuni în Instanță din Direcția Amenajare Teritoriu, Patrimoniu și Urbanism:
  • studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice sau juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Comunicare, Promovare Imagine:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice sau juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului încasări din Biroul încasări și Inventar din Direcția Economică:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
  • vechime m specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Registru Agricol, Cadastru, Aplicarea Legilor Fondului Funciar:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență inginerie geodezica – specializarea măsurători terestre și cadastru sau cadastru și managementul proprietăților;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Juridic:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Hunedoara din str. Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse – Umane, telefon: 0254/716.322, interior 397; e-mail: resurse.umane@primariahunedoara.ro.

Apply for this Job