Consilier și inspector (5 posturi) – Ministerul Afacerilor InterneConsilier și inspector (5 posturi)

Ministerul Afacerilor Interne

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Direcției Generale Management Urgențe Medicale, Biroul Reglementări și Avizări;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Direcției Generale Management Urgențe Medicale, Biroul Reglementări și Avizări;
 • inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Direcției Generale Management Urgențe Medicale, Serviciul Control și Inspecție;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Generale Management Urgențe Medicale, Serviciul Control și Inspecție (2 posturi).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Direcției Generale Management Urgențe Medicale, Biroul Reglementări și Avizări:
  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor sociale, ramura: științe juridice;
  • perfecţionări (specializări): nu este cazul;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu de operare MS Word, Excel, dovedit cu certificat/atestat/diplomă/foaie matricolă privind dobândirea competențelor digitale ori alte documente de studii care să dovedească absolvirea unui program de formare în domeniul IT/echivalent;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivelul de cunoaştere pentru citit, scris și vorbit: nivel elementar/echivalent A2, dovedit cu certificat/atestat/diplomă/foaie matricolă de competență lingvistică de nivel minim A2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine, pentru cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
  • vechime minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile funcționarilor publici de execuție, precum și următoarele aptitudini, atitudini și abilități: lucru sub presiunea timpului, spirit de observație, lucru în echipă, spontaneitate, consecvență;
  • cerinţe specifice:
   •  în funcție de situația operativă se pot desfășura ore suplimentare, în condițiile legii;
   • deplasări curente la instituții/autorități/entități din domeniul asistenței medicale de urgență ori conexe, în limita competențelor instituționale;
   • activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activități intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenție și opțiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanță pentru activitatea personalului direcției generale, a instituției, securitate națională și pentru sistemul medical de urgență;
   • schimbări frecvente și imprevizibile de program, cu implicații neuropsihice semnificative;
   • ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgența activităților solicitate de conducerea DSU/direcției generale; – nivel ridicat de calitate impus lucrărilor elaborate în activitatea curentă și inacceptabilitatea erorilor în activitatea curentă;
   • necesitatea asigurării confidențialității unui număr însemnat de lucrări;
   • activitatea se desfășoară în condiții de expunere la radiații electromagnetice, stres;
   • riscuri implicate de post: afecțiuni ale coloanei vertebrale, ulcer și afecțiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres, afecțiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului, surmenaj, oboseală psihică.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Direcției Generale Management Urgențe Medicale, Biroul Reglementări și Avizări:
  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor sociale, ramura: științe juridice;
  • perfecţionări (specializări): nu este cazul;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu de operare MS Word, Excel, dovedit cu certificat/atestat/diplomă/foaie matricolă privind dobândirea competențelor digitale ori alte documente de studii care să dovedească absolvirea unui program de formare în domeniul IT/echivalent;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivelul de cunoaştere pentru citit, scris și vorbit: nivel elementar/echivalent A2, dovedit cu certificat/atestat/diplomă/foaie matricolă de competență lingvistică de nivel minim A2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine, pentru cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
  • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile funcționarilor publici de execuție, precum și următoarele aptitudini, atitudini și abilități: lucru sub presiunea timpului, spirit de observație, lucru în echipă, spontaneitate, consecvență;
  • cerinţe specifice:
   •  în funcție de situația operativă se pot desfășura ore suplimentare, în condițiile legii;
   • deplasări curente la instituții/autorități/entități din domeniile juridic, asigurarea asistenței medicale de urgență ori conexe, în limita competențelor instituționale;
   • activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activități intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenție și opțiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanță pentru activitatea personalului direcției generale, a instituției și pentru sistemul medical de urgență;
   • schimbări frecvente și imprevizibile de program, cu implicații neuropsihice semnificative;
   • ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgența activităților solicitate de conducerea DSU/direcției generale;
   • nivel ridicat de calitate impus lucrărilor elaborate în activitatea curentă;
   • asigurarea confidențialității lucrărilor;
   • activitatea se desfășoară în condiții de expunere la radiații electromagnetice, stres;
   • riscuri implicate de post: afecțiuni ale coloanei vertebrale, ulcer și afecțiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres, afecțiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului, surmenaj, oboseală psihică, agresiune.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Direcției Generale Management Urgențe Medicale, Serviciul Control și Inspecție:
  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu de operare MS Word, Excel, dovedit cu certificat/atestat/diplomă/foaie matricolă privind dobândirea competențelor digitale ori alte documente de studii care să dovedească absolvirea unui program de formare în domeniul IT/echivalent;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivelul de cunoaştere pentru citit, scris și vorbit: nivel elementar/echivalent A2, dovedit cu certificat/atestat/diplomă/foaie matricolă de competență lingvistică de nivel minim A2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine, pentru cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
  • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile funcționarilor publici de execuție, precum și următoarele aptitudini, atitudini și abilități: lucru sub presiunea timpului și cu supervizare redusă, spirit de observație, lucru în echipă, spontaneitate, consecvență;
  • cerinţe specifice:
   • în funcție de situația operativă se pot desfășura ore suplimentare, în condițiile legii;
   • deplasări curente la instituții/autorități/entități din domeniul asistenței medicale de urgență ori conexe, în limita competențelor instituționale;
   • activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activități intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenție și opțiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanță pentru activitatea personalului direcției generale, a instituției și pentru sistemul medical de urgență;
   • schimbări frecvente și imprevizibile de program, cu implicații neuropsihice semnificative;
   • ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgența activităților solicitate de conducerea DSU/direcției generale;
   • nivel ridicat de calitate (corectitudine, coerență, aplicabilitate, legalitate) impus lucrărilor elaborate în activitatea curentă, astfel încât intervenția șefului nemijlocit nu va depăși 20%;
   • asigurarea confidențialității lucrărilor;
   • activitatea se desfășoară în condiții de expunere la radiații electromagnetice, stres;
   • riscuri implicate de post: afecțiuni ale coloanei vertebrale, ulcer și afecțiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres, afecțiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului, surmenaj, oboseală psihică, agresiune.
 • inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Generale Management Urgențe Medicale, Serviciul Control și Inspecție (2 posturi):
  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu de operare MS Word, Excel, dovedit cu certificat/atestat/diplomă/foaie matricolă privind dobândirea competențelor digitale ori alte documente de studii care să dovedească absolvirea unui program de formare în domeniul IT/echivalent;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivelul de cunoaştere pentru citit, scris și vorbit: nivel elementar/echivalent A2, dovedit cu certificat/atestat/diplomă/foaie matricolă de competență lingvistică de nivel minim A2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine, pentru cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
  • vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile funcționarilor publici de execuție, precum și următoarele aptitudini, atitudini și abilități: lucru sub presiunea timpului și cu supervizare redusă, spirit de observație, lucru în echipă, spontaneitate, consecvență;
  • cerinţe specifice:
   • în funcție de situația operativă se pot desfășura ore suplimentare, în condițiile legii;
   • deplasări curente la instituții/autorități/entități din domeniul asistenței medicale de urgență ori conexe, în limita competențelor instituționale;
   • activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activități intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenție și opțiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanță pentru activitatea personalului direcției generale, a instituției și pentru sistemul medical de urgență;
   • schimbări frecvente și imprevizibile de program, cu implicații neuropsihice semnificative;
   • ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgența activităților solicitate de conducerea DSU/direcției generale;
   • nivel ridicat de calitate (corectitudine, coerență, aplicabilitate, legalitate) impus lucrărilor elaborate în activitatea curentă, astfel încât intervenția șefului nemijlocit nu va depăși 20%;
   • asigurarea confidențialității lucrărilor;
   • activitatea se desfășoară în condiții de expunere la radiații electromagnetice, stres;
   • riscuri implicate de post: afecțiuni ale coloanei vertebrale, ulcer și afecțiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres, afecțiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului, surmenaj, oboseală psihică, agresiune.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Piaţa Revoluţiei nr.1 A, sector 1, Bucureşti, telefon 021/264.87.53, interior 11501, email: dgmru@mai.gov.ro.

descarca: 664_1550816875_ANUNT-concurs-post-vacant-DGMUM.pdf 447KB PDF

Apply for this Job