Consilier și inspector (4 posturi) – Primăria Oraşului Liteni


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier și inspector (4 posturi)

Primăria Oraşului Liteni

12 iulie 2017

Primăria Oraşului Liteni, Județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

  1. consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul registrul agricol,
  2. consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul cadastru şi fond funciar;
  3. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul urmărire şi executare silită;
  4. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi investiţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 august 2017, ora 12.00: proba scrisă;
  • 14 august 2017, ora 12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Liteni, judeţul Suceava, la secretarul oraşului domnul Balan Mihai, telefon 0230.538.262; fax 0230.538.262, e-mail: litenisv@yahoo.com.

Apply for this Job