Consilier și inspector (3 posturi) – Primăria Municipiului Caracal, Județul OltConsilier și inspector (3 posturi)

Primăria Municipiului Caracal, Județul Olt

20 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Caracal, Județul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Buget, Situaţii Financiare;
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Evidenţă Patrimoniu Public şi Privat;
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Regenerarea Mediului Urban.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile din ramura de ştiinţă – ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Regenerarea Mediului Urban:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ştiinţa mediului, ingineria mediului, inginerie şi management, ştiinţe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2018: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 21 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Județul Olt din str. Piața Victoriei, nr. 10, telefon: 0249/511.384 interior 124.

Apply for this Job