Consilier și inspector (3 posturi) – Primăria Municipiului Bârlad


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier și inspector (3 posturi)

Primăria Municipiului Bârlad

9 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Bârlad, Județul Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, după cum urmează:

  1. consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic – Contencios;
  2. consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Presă, Relaţii cu Publicul şi Relaţii cu instituţiile de învăţământ, cultură, sănătate şi sport;
  3. inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului analiză – sinteză, Secretariat – arhivă şi relaţii cu publicul.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Bârlad din str. 1 Decembrie, nr. 21, Județul Vaslui, telefon 0235/411.760, interior 204.

Apply for this Job