Consilier și inspector (3 posturi) – Primăria Comunei Vlădeni, Județul IașiConsilier și inspector (3 posturi)

Primăria Comunei Vlădeni, Județul Iași

17 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Vlădeni, Județul Iași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartiment Fond Funciar;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment Urbanism;
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartiment Fond Funciar.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartiment Fond Funciar:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental – științe inginerești, ramura de știință ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de studii agronomie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment Urbanism:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartiment Fond Funciar:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vlădeni, Județul Iași, telefon 0232.299.690, e-mail primaria@primariavladeniiasi.ro.

Apply for this Job