Consilier şi inspector (3 posturi) – Primăria Comunei PianuConsilier şi inspector (3 posturi)

Primăria Comunei Pianu

23 noiembrie 2017

Primăria Comunei Pianu, Satul Pianu de Sus, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă  nedeterminată  a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului Economico – financiar.
 2. inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului economico – financiar;
 3. inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Achiziţii Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani în specialitatea studiilor;
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: un an în specialitatea studiilor;
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • sstudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, informatică, asistenţă socială sau sociologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Satul Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon: 0258/761.111,sau 0258/761.112.

Apply for this Job