Consilier și inspector (3 posturi) – Consiliul Județean HunedoaraConsilier și inspector (3 posturi)

Consiliul Județean Hunedoara

9 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizare servicii comunitare de utilități publice;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice;
 3. inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Avizare, Autorizații și Disciplină în Construcții.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizare servicii comunitare de utilități publice:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. în domeniul fundamental științe inginerești, în domeniul de licență inginerie geodezică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Avizare, Autorizații și Disciplină în Construcții:
  • studii universitare cu licență absolvită cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de știință: arhitectură și urbanism, domeniul de licență – arhitectură, urbanism sau în domeniul fundamental – științe inginerești, ramura de știință – inginerie civilă, domeniul de licență – ingineria instalațiilor, inginerie civilă, ramura de știință – inginerie geologică, mine, petrol și gaze, domeniul de licență: inginerie geologică, mine, petrol și gaze;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iunie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Județul Hunedoara, telefon 0254/211.350, interior 183, e-mail cjudhunedoara@yahoo.com.

Apply for this Job