Consilier și inspector (2 posturi) – Unitatea Militară 01150 Bucureşti din Ministerul Apărării NaţionaleConsilier și inspector (2 posturi)

Unitatea Militară 01150 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 01150 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

 1. referent grad profesional debutant, din Biroul proiecte cu finanţare externă – Serviciul coordonare program major „Administraţie centrală“ şi proiecte cu finanţare externă din cadrul Direcţiei planificare-coordonare, stat major şi resurse umane;
 2. consilier, grad profesional debutant, în Biroul expertizare documente şi monitorizare lucrări din Serviciul expertizare, documentare, analiză şi monitorizare lucrări, din cadrul Direcţiei pentru relaţia cu Guvernul, coordonare şi avizare acte normative şi relaţii cu publicul.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • referent grad profesional debutant:
  • studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime in specialitatea studiilor – 0 ani:
  • persoana declarată „admis“ la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a cerţi ficatului de securitate, corespunzător fişei postului – nivel „secret“.
 • consilier, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Sisteme informaţionale;
  • vechime în specialitatea studiilor – 0 ani:
  • persoana declarată „admis“ la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului – nivel „secret“.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, ora 10.30: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Unităţii Militare 01150 Bucureşti, str. Izvor nr. 110, sectorul 5, Bucureşti, telefon 021.402.34.00, interior 1011412 sau 021.319.58.14.

Apply for this Job