Consilier și inspector (2 posturi) – Primăria Municipiului Râmnicu VâlceaConsilier și inspector (2 posturi)

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Juridic, Guvernantă Corporativă şi Legea 10/2001- Direcţia Administraţie, Juridic, Contencios;
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Managementul Calităţii şi Control Intern – Direcţia Resurse Umane.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru funcţia publică dc execuţie vacantă dc consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Juridic, Guvernanţă Corporativă şi Legea 10/2001- Direcţia Administraţie, Juridic, Contencios:
  • condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată domeniul ştiinţe economice;
  • condiţii de vechime: minimum 1 (unu) an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Managementul Calităţii şi Control Intern – Direcţia Resurse Umane:
  • condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată;
  • condiţii de vechime -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primărei Municipiului Râmnicu Vâlcea, telefon 0250/736.080.

Apply for this Job