Consilier și consilier juridic (2 posturi) – Casa de Asigurări de Sănătate ArgeșConsilier și consilier juridic (2 posturi)

Casa de Asigurări de Sănătate Argeș

9 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa de Asigurări de Sănătate Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție temporar vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Decontare Servicii Medicale;
 2. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Juridic, Contencios, Administrativ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Decontare Servicii Medicale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durută, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, specializarea ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Juridic, Contencios, Administrativ:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, specializarea ştiinţe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data interviului se va comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Compartimentul Resurse Umane din cadrul CAS Argeș din Piteşti, str. IC Brătianu nr. 62, judeţul Argeş, telefon 0248/285.928, interior 2014.

Apply for this Job