Consilier, referent (4 posturi) – Primăria TătăranuConsilier, referent (4 posturi)

Primăria Tătăranu

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Tătăranu, Județul Vrancea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, astfel:

  1. consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartiment agricol – fond funciar.
  2. consilier, clasa I, grad profesional superior, compartiment financiar contabil – impozite şi taxe.
  3. referent, clasa III, grad profesional superior, compartiment financiar contabil – impozite şi taxe.
  4. consilier, clasa I, grad profesional principal, compartiment achiziţii publice, urbanism, cadastru şi amenajarea teritoriului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

1) Denumirea postului: consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartiment agricol – fond funciar. Condiţii specifice de participare Ia concurs:
-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă agronomie/ horticulturii inginerie şi management în agricultura şi dezvoltare rurală în ramura de ştiinţă Ingineria resurselor vegetale şi animale:
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:

2) Denumirea postului: consilier, clasa I, grad profesional superior, compartiment financiar contabil – impozite şi taxe. Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă contabilitate/economie/ finanţe/management în ramura de ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 9.

3) Denumirea postului: referent, clasa III, grad profesional superior, compartiment financiar contabil – impozite şi taxe. Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 9.

4) Denumirea postului: consilier, clasa I, grad profesional principal, compartiment achiziţii publice, urbanism, cadastru şi amenajarea teritoriului. Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in construcţii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 aprilie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
  • 11 aprilie 2017, ora 11:00: proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul U.A.T. Tătăranu, Județul Vrancea, telefon 0237/248.005, fax 0237.248.332.

Apply for this Job