Consilier, referent (3 posturi) – Agenția Națională de Administrare a Bunurilor IndisponibilizateConsilier, referent (3 posturi)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice, de execuție, vacante după cum urmează:

  1. consilier, clasa I, grad profesional superior, în domeniul financiar contabil cu atribuţii de contabilitate şi buget, în cadrul Serviciului suport operaţional;
  2. consilier, clasa I, grad profesional principal, în domeniul financiar contabil cu atribuţii de contabilitate şi salarizare, în cadrul Serviciului suport operaţional;
  3. referent, clasa III, gradul asistent, în cadrul Serviciului juridic, comunicare şi registratură.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• Consilier, clasa I, grad profesional superior, în domeniul financiar – contabil cu atribuţii de contabilitate şi buget:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic;
vechime minim de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior;
cunoaşterea limbii engleze nivel începător;
cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu dovedite cu diplomă.

• Consilier, clasa L, grad profesional principal, în domeniul financiar – contabil cu atribuţii de contabilitate şi salarizare:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
vechime minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal;
cunoaşterea limbii engleze (nivel CI – conform cadrului european de referinţă pentru limbi străine);
cursuri în domeniul managementului financiar al proiectelor / programelor finanţate prin fonduri nerambursabile dovedite cu diplomă / atestat în domeniu;
cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu dovedite cu diplomă.

• Referent, clasa m, gradul asistent:
studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime minimum 6 luni pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa a III-a;
cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu dovedite cu diplomă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Formularul de înscriere, precum şi modelul de adeverinţă de vechime în muncă şi / sau în specialitatea studiilor – formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013, se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs sau poate fi accesat pe site-ul A.N.A.B.I. https://anabi.just.ro, secţiunea „Despre noi – Cariere – Posturi vacante“.
Pentru informaţii suplimentare Serviciul Suport Operaţional tel. 037.2573.000.

Apply for this Job