Consilier principal – Primăria Oraşului MizilConsilier principal

Primăria Oraşului Mizil

13 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Mizil, judeţul Prahova, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Patrimoniu, Cadastru şi Agricultură.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism, inginerie civilă, amenajării teritoriului şi autorizării construcţiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 aprilie 2017, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 13 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • 19 aprilie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Mizil, judeţul Prahova, telefon 0244.250.027.

Apply for this Job