Consilier principal – Primăria Municipiului GiurgiuConsilier principal

Primăria Municipiului Giurgiu

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Urmărire Executare Contracte al Direcţiei Patrimoniu din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în specializarea economie, management financiar contabil, absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în specialitatea studiilor 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 24 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 28 septembrie 2018: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din Giurgiu, șos. București nr. 49-51, Județul Giurgiu, telefon 0246/213.587, interior 138, e-mail resurseumane@primariagiurgiu.ro.

Apply for this Job