Consilier principal – Instituţia Prefectului - Judeţul BuzăuConsilier principal

Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău

31 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Controlul Legalităţii, a Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei şi Relaţii cu Autorităţile Locale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • vechime minimă în specialitate: 5 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 noiembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 03 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 15 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia sc pot obţine la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, telefon 0238719543 în zilele lucrătoare, între orele 8.00-14,30, începând cu data de 22.12.2017.

Apply for this Job