Consilier principal – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor TimişConsilier principal

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş

20 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul – P.I.F. (Postul de Inspecţie la Frontieră Moraviţa – Serviciul Catagrafie, Autorizare, înregistrare şi Evidenţă Informatizată – Biroul Autorizare, înregistrare, TRACES şi Gestiunea activităţii de import-export).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă medicină veterinară, domeniul de licenţă medicină veterinară, specializarea medicină veterinară;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
  • cunoştinţe limba engleză nivel mediu, dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţei lingvistice de comunicare în limba engleză;
  • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu, Word, Excel – dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţei în domeniul tehnologiei informaţiei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 20 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare adresaţi-vă Compartimentului Juridic şi Resurse Umane din cadrul D.S.V.S.A. Timiş, Str. Surorile Martir Caceu nr. 4 sau la numărul de telefon – 0256.204.911, e-mail office-timis@ansvsa.ro.

Apply for this Job