Consilier principal – Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia



Consilier principal

Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia

21 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta, la:

Compartiment contabilitate, salarizare, achiziţii publice

  • 1 post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată – consilier, clasa I, gradul profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) – ştiinţe economice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 octombrie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 22 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia, Str, Bucovinei nr. 3.

Apply for this Job