Consilier principal – Consiliul Județean ClujConsilier principal

Consiliul Județean Cluj

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Managementul Proiectelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență inginerie civilă, specializarea construcții civile, industriale și agricole;
  • perfecționări/specializări – în manager de proiect, dovedite cu documente emise în condițiile legii;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu;
  • limbi străine – limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, dovedite cu certificat de competență lingvistică care să ateste cunoștințe de limba engleză, nivel mediu, emis de o instituție autorizată;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 09 mai 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoștințelor de operare PC;
  • 14 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Cluj din Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, camera 305, Județul Cluj, telefon 0372/640.024.

Apply for this Job