Consilier principal – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăConsilier principal

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

14 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Control prin Teledecție și Fotogrammetrie – Direcția Control pe Teren.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești, ramura: ingineria resurselor vegetale ;i animale, specializarea: silvicultură;
  • cunoştințe de operare PC – nivel mediu;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleză – nivel mediu;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 mai 2019, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 27 mai 2019, ora 10.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC;
  • 28 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă (în cadrul căreia vor fi testate și cunoștințele de limba engleză);
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Carol I nr. 17, sectorul 2, telefon 021/305.48.16, e-mail carmen.vasilescu@apia.org.ro.

Apply for this Job