Consilier principal – Agenția de Credite și Burse de StudiiConsilier principal

Agenția de Credite și Burse de Studii

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția de Credite și Burse de Studii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ID 360936 din cadrul Direcţiei Burse, Resurse Umane şi Economică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, nivel minim, dovedite prin documente şcolare, foi matricole de licenţă sau prin certificate/atestate/adeverinţe din care să reiasă certificarea;
  • cunoştinţe de operare PC, nivel minim, dovedite prin documente şcolare, foi matricole de licenţă sau prin certificate/atestate/adeverinţe.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii, cu sediul str. Caransebeş, nr. 1, sector 1, Bucureşti, telefon 021/310.19.05.

Apply for this Job