Consilier principal (2 posturi) – Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor BrașovConsilier principal (2 posturi)

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  1. consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor;
  2. consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Transcrieri, Schimbări de Nume – Serviciul Stare Civilă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în (DFI) Ştiinţe sociale, (RSI) ştiinţe juridice sau (RSI) ştiinţe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie, de minimum 5 ani, prin carnet de muncă sau format standard de adeverinţă privind vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 august 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 04 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov din Brașov, str. N. Titulescu nr. 28, telefon 0268/310.284, interior 15.

Apply for this Job