Consilier (2 posturi) – Primăria Municipiului Slobozia


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier (2 posturi)

Primăria Municipiului Slobozia

31 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Slobozia, județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional principal, respectiv consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice şi Concesiuni/Serviciul Investiţii, Lucrări Publice, Achiziţii Publice şi Concesiuni/Direcţia Tehnică din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, juridice sau administrative;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, juridice sau administrative;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 aprilie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 mai 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Slobozia din str. Episcopiei nr. 1, județul Ialomița, telefon: 0243/231.450, interior 176.

Apply for this Job