Consilier (4 posturi) – Primăria Municipiului Piteşti



Consilier (4 posturi)

Primăria Municipiului Piteşti

7 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;
• 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;
• 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional superior:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă filologie;
competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel avansat, dovedite cu documente din care să rezulte deţinerea acestor competenţe;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani;

• pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an;

• pentru postul de consilier, clasa l, gradul profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă informatică; ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei; ştiinţe economice;
cunoştinţe de operare/programare pe calculator, nivel avansat, dovedite cu documente din care să rezulte deţinerea acestor competenţe;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 ianuarie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 08 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 13 februarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Piteşti, Str. Victoriei nr. 24, intrarea D, Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12, telefon 0372/481.819.

Apply for this Job